Referencie

Zoznam našich referencií a projektov ktoré sme realizovali.

www.itesco.sk Elektronické aukcie pre spoločnosť Tesco Stores SR , a.s.

Elektronický aukčný portál pre Tesco Stores SR, a.s.

Technológie: PHP, Ajax, JavaScript, PostgreSql 9.1

Vlastnosti systému:

 • Realizovanie elektronických aukcíí, prieskumov a dražieb
 • Ľubovolné definovanie kritérii pre aukcie
 • Správa dodávateľov
 • Automatizované vyhodnotenie aukcií
 • Podrobné štatistiky a reporty
 • Hromadné rozposielanie oznámení o aukcii
 • Vyhodnocovanie úspor
 • Analýzy ponúk

RPV

Informačný systém pre spoločnosť Carcare s.r.o.

Elektronický systém registrácie predaných vozidiel pre Carcare, s.r.o.

Technológie: Grails, JavaScript, PostgreSql 9.1

Počet užívateľov: 30

Vlastnosti systému:

 • Registrovanie predaných vozidiel
 • Správa servisných prehliadok a reklamácií
 • Správa zákazníkov
 • Genrovanie reportov

www.tetras.skTetrasoft - realizovane pre firmu Tetras , s.r.o

Komplexný informačný systém pokrývajúci všetky informačné procesy vo firme. Firma sa zaoberá technickými predkladmi do 42 jazykov.

Technológie: Java Swing, PostgreSql 8.4

Počet užívateľov: 45

Vlastnosti systému:

 • Vytvorenie ponúk pre zákaznika na základe definovaných cenníkov
 • Definovanie dopytov pre firmu
 • Automatické prepočty podľa cenníkov a jazykových analýz, podporovane sú /Trados SDL/
 • Generovanie ponuk v pdf,rtf formate v jazykovej mutacii podľa sídla zákazníka
 • Vytvorenie projektov, sledovanie stavu projektov, výnosnosť projektov, použité formáty
 • Priradenie prekladateľov a korektorov k jednotlivým projektom
 • Sledovanie progresu práce jednotlivých projektových manažérov
 • Vytvorenie úloh pre jednotlivých užívateľov systému
 • Zoznam prekladateľov, delenie prekladateľov do skupín, podľa jazykov do ktorých prekladajú
 • Definovanie cien za ktoré daný prekladateľ prekladá
 • Zoznam zákazníkov, definovanie kontaktných osôb a oddelení zákazníka, prikladanie dokumentov, zadelenovanie prekladateľov k zákazníkovi
 • Definovanie používaných formátov a nástrojov
 • Sledovanie reklamácií zákazníka
 • Definovanie cenníkov a cien za jednotlivé jazykové kombinácie, cien za merné jednotky
 • Zoznamy užívateľov, prístupových práv do jednotlivých modulov
 • Zoznamy číselníkov, editácia všetkých číselníkov v systéme
 • Prehľady výnosov a nákladov firmy
 • Evidencia dodávateľských faktúr
 • Generovanie faktúr pre zákazníka v rtf, pdf formate a jazykovej mutácie podľa jazyka zákazníka
 • Sledovanie neuhradených faktúr
 • Interne dokumenty a procesy pre splnenie podmienok na ISO
 • Rozsiahle štatistiky a reporty poskytujúce dáta zo všetkých činností a dát spoločnosti
 • Možnosť vzdialeného prístupu na server cez SSL

CTS - Component Translation System

Informačný systém pre spoločnosť Stäubli. Firma sa zaoberá vyrobou automatizovaných strojov a robotov v textilnom odvetvi. Firma pôsobi vo viac ako 50 krajinách sveta. Systém umožňuje automatický preklad zoznamu súčiastok dodavaných spolu so strojom.

Technológie: Adobe Flex, Postgresql 8.4

Počet užívateľov: 15

Vlastnosti systému:

 • Frazeologický slovník
 • Automatický preklad z rtf súboru
 • Import preložených slov z xls súboru
 • Definovane výnimiek
 • Definovanie prístupových práv
 • Rôzne filtre

Tetraspot

Informačný systém pre spoločnosť Tetras. Aplikácia slúži na sledovanie progresu práce a vyťaženia jednotlivých externých prekladateľov. Umožňuje generovanie výkazov a štatistických reportov s možnosťou exportu do MS Excel.

Technológie: Grails 1.3.4, Postgresql 8.4

Počet užívateľov: 40

Vlastnosti systému:

 • Stav progresu práce na jednotlivých projektoch
 • Prehliadanie dokumentov priložených k projektom v 3 jazykových mutáciach
 • Denné výkony jednotlivých prekladateľov
 • Výkazy práce pre každý deň
 • Definovanie prístupových práv pre užívateľov a rôzne aplikačné role
 • Správa číselníkov
 • Reporty s exportom do excelu
 • Rôzne filtre
 • Aplikácia je v troch jazykových mutáciach

Aps

www.arios.sk Informačný systém pre spoločnosť Arios , s.r.o.

Technológie: Grails , Postgresql 9.2

Počet užívateľov: 20

Vlastnosti systému:

 • Správa uchadzačov o zamestananie a opatrovateliek
 • Prehliadanie dokumentov priložených k projektom v 3 jazykových mutáciach
 • Správa spoločností
 • Automatické generovanie pracovných zmluv a rôznych dohôd
 • Definovanie prístupových práv pre užívateľov a rôzne aplikačné role
 • Správa číselníkov
 • Reporty s exportom do excelu
 • Rôzne filtre
 • Štatistiky