Kontaktné údaje

GSW, s.r.o.

Dubová 3272/21, 010 07 Žilina

Slovenská republika

Obchodné oddelenie

Mobil: +421 904 597 947

Email: info@gsw.sk

Technická podpora

Mobil: +421 908 925 323

Email: support@gsw.sk

Obchodné informácie

IČO: 46 269 967

DIČ: 2023311158

Bankové spojenie

ČSOB 4014080812/7500